Disclaimer

Selamat datang ke Rekreasi.my. Sila ambil perhatian kepada penafian dan terma penggunaan yang berikut sebelum menggunakan laman web ini.

Maklumat Umum

Rekreasi.my adalah sebuah blog yang memberikan maklumat berkaitan dengan rekreasi, destinasi pelancongan, aktiviti luaran, dan topik-topik berkaitan. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan berkualiti, kami tidak boleh menjamin keputusan keputusan yang diambil berdasarkan maklumat yang terdapat di laman web ini. Pengguna adalah dinasihatkan untuk membuat penyelidikan tambahan dan mengambil nasihat profesional sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan rekreasi, perjalanan, atau aktiviti luaran.

Ketepatan Maklumat

Kami berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, kami tidak memberi jaminan atau jaminan terhadap ketepatan, kelengkapan, atau kesesuaian maklumat yang terkandung di dalam laman web ini. Maklumat yang terdapat di Rekreasi.my adalah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pandangan penulis, dan ia mungkin berubah atau tidak lagi tepat pada masa depan.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Rekreasi.my mungkin mengandungi pautan kepada laman web pihak ketiga yang dianggap berkaitan. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan keselamatan laman web pihak ketiga tersebut. Penggunaan laman web pihak ketiga adalah pada risiko anda sendiri, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan atau kerugian yang berlaku akibat daripada penggunaan laman web tersebut.

Kehilangan atau Kerosakan

Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, khusus, atau tidak khusus, yang timbul daripada akses atau penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

Perubahan pada Halaman Disclaimer

Kami berhak untuk mengubah atau memperbaharui penafian ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak halaman disclaimer ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini.

Sekiranya anda menggunakan laman web Rekreasi.my, bermakna anda bersetuju dengan semua terma dan penafian yang dinyatakan di atas. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma tersebut, sila berhenti menggunakan laman web ini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai halaman disclaimer ini, sila hubungi kami melalui maklumat yang terdapat di laman hubungi kami.

Terima kasih kerana menggunakan Rekreasi.my!

Update: 2 Juli 2023